МEНЮ

Насоки за кандидатстване

начална страница / Насоки за кандидатстване

Насоки за кандидатстване за сертификатна марка Зелена къща

През 2008 година в рамките на три оценителни пътувания беше събрана информация за приложимостта на европейските изисквания за качество и отговорност на туристическата услуга в места за настаняване. Резултатите показват, че има обекти, които доказват, че устойчивото развитие и туризъм не са утопия. Обобщението на резултатите допринесе за усъвършенстване на методиката за оценка на нови обекти, които желаят да кандидатстват за сертификата. Изградената мрежа от сертифицирани обекти позволява да бъдат организирани индивидуални оценителни посещения, при които носителите на сертификат с най-високи оценки ще дават своите становища при изготвянето на оценката на новите кандидати.

Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени по всяко време, като в рамките на 2 месеца от подаване на заявление за кандидатстване оценителна комисия ще посети съответния обект.

Мрежата от сертифицирани обекти „Зелена къща” е обединение на места за настаняване и дава признание на усилията за качествено-ориентиран и отговорен бизнес. Освен това обаче, членовете на мрежата разполагат с още един изключително важен инструмент за развитие. Това е програмата за обмен на опит, която БААТ инициира в началото на 2011 г. Тази възможност също ще бъде постоянно открита и ще дава възможност за срещи между собствениците на различните обекти. Всеки един обект е уникален сам по себе си и може да предложи на останалите една различна гледна точка и нови идеи как могат да бъдат решени проблеми от най-разнообразно естество. По този начин Зелена къща не е просто етикет, а възможност за постоянно развитие и усъвършенстване в работата.

Списък на документите за кандидатстване:

1. Насoки за кандидатстване
2. Общи условия на сертификатна марка
3. Приложение 1 към общите условия с изисквания за качество и отговорност на дейността

Изтегли документи 1, 2 и 3 тук

4. Договор за провеждане на оценка и поддръжка на сертификат 
5. Заявление за кандидатстване

Изтегли документи 4 и 5 тук