Българска асоциация за алтернативен туризъм

Пещера Леденика
Община Враца
http://www.vratza.bg/

vratchanskybalkan@abv.bg
092/ 665 473, 665 849

 

 

Карти на ЕвроВело 13 в България

Проект "Подобряване на мобилността по най-новия ЕвроВело маршрут 'Пътя на Желязната завеса" е втория проект за развитие на маршрута, по който БААТ работи. Основната цел на проекта да проучи нуждите от развитие по целия маршрут и да създаде рамка за работа във всеки регион. Сред най-важните задачи е да се подобри достъпността до изходни пунктове на маршрута без необходимост от трансфер с личен автомобил, както и да се създадат условия за безопасно и комфортно колоездене по целия маршрут. Ролята на БААТ е, от една страна да предостави резултатите от предишния проект, в който бяха направени подробно проучване и план за действие, и от друга - да популяризира маршрута в България и да подпомогне предоставянето на туристически услуги, които отговарят на изискванията на велосипедистите. 

Разгледайте пръвия бюлетин от работата по проекта тук.
Повече информация за проекта I 13.eurovelo.bg  I www.ict13.eu


 

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма Югоизточна Европа.

лого на Оперативна програма Югоизточна Европа

Проект "Общност на отговорни рекреационни инициативи в Европа" (Community of responsible recreational initatives in Europe-CORRIE) е финансиран по програма Еразъм +. Българска асоциация за алтернативен туризъм е водещ партньор и заедно с партньори от Нидрерландия, Малта, Испания, Великобритания, Португалия и Италия ще работят за развиване на инфор.

Проектът CORRIE ще разработи цялостна програма за малкия и среден бизнес в туризма, осигурявайки му всички материали, инструменти и подкрепа, които са необходими за успешното развиване на отговорен туризъм.

Проектът използва ясна, цялостна и висококачествена работна програма, развивайки следните дейности: подготовка, проучване, развитие, тестване, внедряване и разпространение.

БААТ и Одисея-ин организират

ЗЕЛЕНИ ДНИ/2016 - фестивал на отговорния начин на живот - 30 септември до 2 октомври

Когато в центъра на София се съберат бизнеси със свежи идеи, организации и любопитни журналисти, това са Зелени дни. Когато около тях се струпат стотици хора, това е заради богатата програма на Зелени дни. Когато хората станат още повече и започне да става шумно, шарено и пълно с енергия, това е настроението на Зелени дни. Когато хората си тръгват вдъхновени  и обогатени, това е духът на Зелени дни.

Когато всички  започнат да мислят за това, колко отговорно  към природата и  хората е тяхното производство, или тяхната консумация, това е успехът на Зелени дни…

На www.zelenidni.com можете да разберете повече за събитието.
 

Проект "Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на пограничната зона Румъния-България" (SPATIAL MIS 171) е трансграничен проект по ТГС Румъния-България, където БААТ e в ролята на един от 12-те партньори и отговаря за организиране на процес по създаване на регионален бранд в българската част на трансграничния регион . В рамките на проекта БААТ работи по проучване на нагласите на местния бизнес и подпомагане на развитието на потенциала за туризъм, чрез маркетингови инструменти: производство на рекламни материали и организиране на медийна кампания за популяризиране на региона.

Всеки, който желае да участва в процеса на проучване и изграждане на нов бранд може да се присъедини към дискусионната група "Общ регионален бранд RO-BG". Групата е насочена към представители на заинтересованите страни в покрепа на процеса по създаване на общ Регионален бранд на Трансграничен регион „Румъния – България“.

Проектът е финансиран по Европейска програма за трансгранично сътрудничество.лого ТГС Румъния-България

Проект "Инструмент за подобряване на условията на сигурност и безопасност в селския туризъм" е третият проект, по който БААТ е партньор. Основната цел на проекта е да проучи изискванията за сигурност и безопасност на местата за настаняване в различни европейски страни и въз основа на резултатите от проучването да разработи наръчник, който да подпомагне домакините в предоставянето на услуга, която да гарантира спокойствието на българските и чуждестранни туристи почиващи в България. 
Повече информация за проекта >>
Към брошурата на проекта >> 
Към страницата на проекта >> 


Проектът е съфинансиран от Програма за учене през целия живот - Леонардо да Винчи.лого на Програма Леонардо

"Зелена къща" е сертификат, който оценява българското предлагане в къщи за гости и семейни хотели според международните изисквания на Еврожит, както са публикувани на quality.eurogites.org. Въздействието върху околната среда се оценява по критериите на ЕСЕАТ- www.eceat.org
Целта ни е да насърчим къщите за гости да се съобразяват с екологичните норми и да показват на гостите си как самите те могат да бъдат полезни за опазването на природата.
Запознай се със Зелените къщи >>


Клубна карта

 

 

Наръчникът „Устойчив и отговорен туризъм. Добри практики от Франция и България” събира на едно място френския опит и политика в тази област и мненията на много британски и български международни експерти. От фундаментално значение е частта посветена на управление на устойчивия туризъм, следвана от въведение в отговорния туризъм, анализи и визия за българския туризъм  Особено ценни са добрите практики (над 40), които правят изданието и практически ориентирано, един настолна книга за устойчивия път като концепция и отговорният подход в туризма.


Изданието може да закупите от офисите на БААТ и Зиг Заг Холидейз на бул. Ал. Стамболийски 20В (вход от ул. Лавеле), магазини Стената и книжарници "Пингвините".


 

Наръчник Устойчив туризъм

На 23 септември 2009 излезе новото пето по ред издание на Пътеводителя на БААТ. Продължението на „Пътеводител за къщи за гости и семейни хотели” от 2006 г. носи ново име и това не е случайно. Освен специална селекция на места за настаняване в Пътеводител за гостоприемство и приключения могат да бъдат намерени разнообразни предложения за свободното време

Разгледайте пътеводителя >>


Пътеводител на България

За Кризата в икономиката и Епикризата на BG туризма - поредните промени в Закона за туризма предизвикват остра обща реакция на браншовите организации.

В периоди на криза правителствата мислят за програми, чрез които да се избегнат отрицателните тенденции. В България обаче се подготвя сътресение за туристическия бизнес.

Изказване на Любомир Попйорданов >>Българската природа е уникална и трябва да бъде опазвана от всички, така че да можем да й се наслаждаваме в бъдеще. Устойчивият туризъм помага за опазването на околната среда, но за съжаление туристическата индустрия на България е в критичен период. Инвестициите са под въпрос в резултат на презастрояване, което нарушава природната среда и е съпроводено с некачествено обслужване. Селският туризъм и екотуризмът притежават между 0.5 и 5 % от туристическото търсене и се превръщат в пример за отговорно гостоприемство и качество на предлагания продукт.

Любомир Попйорданов
Председател на Управителния съвет на БААТ

Виновен си, ако продължаваш да правиш нищо

Информация за Вашата ваканция в Европа  www.visiteurope.com

 

Селски туризъм в Европа  www.eurogites.org

 

създадена на 04.12.2006; обновена на 27.02.2017