EuroVelo Routes

routes / ЕВ 13 Сърбия/България / От Долни Милановац до Неготин

ЕВ 13 Сърбия/България

Маршрутът премиминава покрай река Дунав до Кладово, където поема в южна посока и отново по Дунав достига до Неготин.

download kml/xml stage GPS coordinatesnext »

No object in this stage