EuroVelo Routes

routes / ЕВ 13 Сърбия/България / От Княжевац до Димитровград

ЕВ 13 Сърбия/България

В тази част маршрута преминава по главния път от Княжевац през Темска до Пирот. По този път автомобилното натоварването е слабо до средно. След Пирот към Димитровград маршрута се движи по първокласен път Е80 и е средно натоварен. Завършването на магистралата в този участък ще разтовари първокласния път и ще го направи удобен за велотуризъм.

« previousdownload kml/xml stage GPS coordinatesnext »

No object in this stage