EuroVelo Routes

routes / ЕВ 13 Сърбия/България / От Неготин до Зайчар

ЕВ 13 Сърбия/България

В този етап Пътя на Желязната завеса се доближава максимално близо до границата межди Шипиково и Халово. Акцент в етапа е обект от световното наследство - Роглевски пивници. Маршрутът преминава през Кобишница, Роглево, Райац, Брачевац, Шипиково и Халово.

« previousdownload kml/xml stage GPS coordinatesnext »

No object in this stage