EuroVelo Routes

routes / ЕВ 13 България/Македония / От Благоевград до Делчево

ЕВ 13 България/Македония

След Благоевград маршрутът преминава в Македония и гр. Делчево. Следва се главния път към ГКПП Делчево, който се изкачва до билото на Влахина планина. След Делчевския проход, който е на границата кратко спускане извежда в македонския град.

« previousdownload kml/xml stage GPS coordinatesnext »

No object in this stage