Туристически маршрути

маршрути / ЕВ 13 България/Македония

Планинският релеф на Осогово отдалечава маршрута от държавната граница. Напредвайки на изток се виждат полите на Рила планина и малко след Невестино се пресича Кадин Мост, с дължина 100 м. над р. Струма. Мостът е исторически паметник, в който се комбинират източни и централно-европейски архитектурни елементи с ренесансово влияние. Части от моста датират от 1470 г.

Нататък трасето следва десния бряг на р. Струма до университетския център Благоевград, след което се отправя на запад и се изкачва до Делчевски проход и границата с Македония. 

В Македония Пътят на Желязната завеса преминава през Делчево, Пехчево, Берово и Струмица. Теренът е нископланински, но има и дълги участъци без голяма денивелация, с изключение на изкачването и спускането между Берово и Струмица. Пътищата са със слаб трафик. Град Струмица е основен център за този етап на маршрута. От долината на р. Струмица маршрутът продължава в източна посока и следва протежението на граничната планина Беласица към границата с България.


ЕвроВело маршрут
Дължина: 59 км.

ЕвроВело маршрут
Дължина: 26 км.

ЕвроВело маршрут
Дължина: 46 км.

ЕвроВело маршрут
Дължина: 92 км.