Дейност на БААТ

Високопланинско езероСред основните проблеми на туризма в България се идентифицира ниската квалификация на кадрите. Това определя една от основните насоки в дейността на БААТ - провеждането на обучения в райони, развиващи алтернативен туризъм. Сред участниците са както стартиращите така и вече работещите в сферата на основните и допълнителните туристически услуги: домакини на къщи за гости и семейни хотели, планински водачи, аниматори и др.
 
Основните теми на обученията насочени към домакините на къщи за гости и семейни хотели са:
• основи на съвременните форми на туризъм;

• характеристика на основните пазари и типове клиенти;
• създаване на туристически продукт – основни и допълнителни туристически услуги;
• грижа за клиента;
• ценообразуване на услугите в туризма;
• маркетинг и реклама на продукта;
• работа и договаряне с туроператори;
• утвърждаване на качеството и сертификация в туризма.

Лекциите са съпроводени с диксусии и интерактивни игри за разработване на туристически програми, базиращи се на реално съществуващите ресурси на района, в който се провежда обучението.

  
 
 
 
В рамките на работата по проект за разработване и тестване на концепция за дистанционно обучение с участието на ментори, БААТ адаптира учебни материали по темата за стартиране на собствен бизнес. Материалите са подходящи както за самостоятелна подготовка, така и за самостоятелна подготовка.

 

   Учебни материали за стартиране на собствен бизнес

Можете да изтеглите две ръководства в електронен вариант, разработени по Проект "Пазар на труда" на Американската агенция за международно сътрудничество за нуждите на българския туризъм и прилагането на марката Автентична България.

 

   Маркетинг в туризма

   Обслужване на клиенти в туризма

създадена на 04.12.2006; обновена на 28.01.2013