Защо да членувам в БААТ?


Удостоверение за членствоПо какъв начин БААТ подпомага интегрираното развитие на сектора?

Българска асоциация за алтернативен туризъм е клъстерно образувание с над 10-годишна история. Сред неговите членове има къщи за гости и малки хотели, туроператори, НПО насочени към туризма и екологията, администрации на природни паркове и експерти в туризма. Целите на БААТ са свързани с подобряване качеството и устойчивостта на туристическия продукт и популяризиране на пътуванията с повишено внимание към природата и културата на България.

БААТ е разпозната от държавната туристическа администрация като организация, която има капацитет да представя позицията на малкия и среден бизнес в сферата на селския и екотуризма. БААТ членува в европейските асоциации Eurogites и ЕСЕАТ и представя страната на Европейския конгрес за селски туризъм във всички негови издания. Мнението на БААТ често се търси от журналисти, студенти и други граждани, които се интересуват от развитието на туризма.

Каква е конкретната полза за Вас като член на БААТ?

Всички членове на БААТ (освен физическите лица) получават като част от членския пакет подробна страница на сайта на БААТ. Всяка година участваме на туристическата борса Ваканция и други фестивали и панаири свързани с природата и туризма, като навсякъде представяме брошури на членовете. Всички членове получават отстъпки при участие в Пътеводител за гостоприемство и приключения.

Къщите за гости имат възможност да кандидатстват за сертификат за качество и да станат част от марката „Зелена къща”. Асоциацията притежава експертен капацитет за изготвяне на проучвания на туристическите ресурси, разработване на туристически продукти и програми, обучение за подобряване на качесвото и може да консултира членовете си в тези области.

Всички редовно отчетени членове:
      участват в инициативите и срещите организирани от Асоциацията
      са представени с информация за дейността си в сайта на Асоциацията
      имат право на глас в Общото събрание на БААТ
      избират и могат да бъдат избирани в управителните органи
      могат да организират инициативи и да получат подкрепа от останалите членове
      се организират за координирано взаимодействие с публичните власти
      ползват името на БААТ в представянето си пред клиенти и партньори.


Ако се интересувате от членство можете да се запознаете с процедурата и документите.
Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с нас на тел. 02/ 980 7685 и baatbg /ет/ gmail.com

създадена на 10.04.2007; обновена на 06.08.2015