Alternative tourism related news

Синя седмица посветена на река Дунав от 28 юни до 5 юли 2014

Фестивалът „Синя седмица“ включва серия от събития в три държави по случай междуннародния Ден на река Дунав - 29ти юни

дата 26.06.2014, източник: http://www.blueweek.org/

целия текст »

БААТ участва в пописването на Етичен кодекс на Световната организация по туризъм

Българската асоциация за алтернативен туризъм се подписа под текста на Етичния кодекс на Световната организация по туризъм (СОТ), орган на ООН. Това стана в присъствието на Г-н Талеб Рифай, генерален секретар на СОТ , г-жа Даниела Бобева, вицепремиер и г-н Бранимир Ботев – заместник министър на икономиката и енергетиката. Заедно с още 13 други значими български туристически организации, БААТ заяви своята съпричастност към каузата на този документ на световната организация. Г-жа Бобева сподели идеята на Г-н Рифай, в България къщите за гости да се обединят в една мощна мрежа и така да станат по-успешни. Г-н Ботев подсказа нови възможности за студентите от НБУ и техните стажантски програми, както и вероятността българския мастер план в туризма да бъде прегледан и подобрен със съдействието на СОТ. От името на присъстващите туристически организации, г-н Попйорданов подчерта, че този акт е исторически за българския туризъм и слага може би началото на един процес на промяна на нагласите и ориентиране към повече качество, към опазване на българското природно и културно наследство и на живите традиции, които са във фундамента на българския туризъм. Този акт създава интересни задължения както за българския бизнес, така и за българската държава, които определено са в полза на устойчивото развитие, което Сдружение БААТ подкрепя от своето създаване през 1998 г.

дата 02.06.2014, източник: БААТ

целия текст »

Декларация на Общото събрание на БААТ за кризата в българския туризъм и презастрояването

На 27 март 2014г. Общото събрание на БААТ обсъди проблемите пред българския туризъм и проблемите с презастрояването на българското Черноморие и планини и излезе с обща позиция. Единодушното мнение на присъствалите членове на БААТ по горещите теми на българския туризъм, инвестиционната активност, законодателната рамка и като цяло перспективите пред икономиката на България е събрано в декларация.

дата 29.03.2014, източник: БААТ

целия текст »

Конференция на 17.01. по проект за актуализиране на учебната програма във ФСУ на ЛТУ

Имаме удоволствието да ви поканим на първата конференция по проекта ни с Лесотехническия университет - „Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет „Стопанско управление“. Конференцията има за цел да събере на едно място студенти, преподаватели и представители на бизнеса, които заедно да достигнат до идеи за подобряването на учебната програма в университета. Програмата е разделена на две: Представителна част с информация за свършената работа по проекта и представяне на сектор Алтернативен туризъм, сектор Горска промишленост и Горско стопанство и Фокус групи по сектори за дискусии. Подробна програмата можете да намерите в приложения файл.

дата 10.01.2014, източник: БААТ

целия текст »

БААТ работи за създаването на европейски наръчник за сигурност и безопасност в селския туризъм

Българска асоциация за алтернативен туризъм продължава работа по проект за практически основан инструмент за обучение по сигурност и безопасност в селския туризъм в Европа - SAFETUR. В момента към края си е работата по проучаването на европейско и национално ниво. Подготвя се национален наръчник, който да представи на едно място изискванията за създаване и управление на бизнес в селския туризъм и за подобряване на качеството на услугите. На базата на редица нормативни актове и критерии за сертифициране на всеки желаещ или занимаващ се с такъв тип бизнес може да намери всичко необходимо за осигуряване на сигурността и безопасността на туристи и домакини. Наръчникът ще е досътъпен онлайн на български език през юни 2014 г.

дата 28.11.2013, източник: БААТ

целия текст »

страница ... 3 4 5  6  7 8 9 ... от общо 21