Новини, свързани с БААТ

3.10.2018 г., Будапеща, Откриваща конференция по проект ЕкоВелоТур

Откриваща конференция по проект ЕкоВелоТур "Планиране и развитие на екотуризъм по маршрутите от ЕвроВело мрежата в Дунавския район"

дата 26.09.2018,
източник: Община Будапеща, Район Зугло

Всички новини