Новини, свързани с БААТ

Покана за предприемчиви младежи в отговорния туризъм

Българска асоциация за алтернативен туризъм заедно със Solidarity Tracks (Гърция) и D'Antilles & D'Ailleurs (о-в Мартиника, Франция) работи по проекта "Възползвай се от шанса си: Бъди отговорен! Отключи потенциала си на предприемчив младеж, чрез отговорен туризъм" с кратко име "Бъди отговорен"/ "Go Responsible" по програма Еразъм +, дейност К2. Проектът има за цел да подпомогне млади хора между 18 и 25 години в развитието на работни бизнес инициативи в сферата на отговорния туризъм. Процесът на подпомагане включва работа с ментори, които ще подкрепят младежите да разработят в детайл своите идеи и да ги доведат до реализация. Младите хора, участващи в проекта, ще станат част от младежка мрежа в трите партниращи си страни, а част от тях ще имат възможност да общуват помежду си и да обменят опит по време на международно обучение в България, което ще се проведе през месец май 2020 г. В рамките на проекта ще бъдат създадени и онлайн помагала за разработване на туристически бизнес и работа в сферата на отговорния туризъм. Партньорите разработват и карта на предприемачески инициативи в България, Гърция и о-в Мартиника и техни съседни страни.

Какво е необходимо, за да станеш участник в проекта “Бъди отговорен/ Go responsible”:
💡 да искаш да инвестираш в себе си и предприемаческите си умения, както и в средата на отговорния туризъм.
💡 да си инициативен/на и проактивен/вна
💡 да си вярваш
💡 да си смел/а
💡 да си постоянен/нна в усилията и начинанията си
💡 да си на възраст между 18 и 25 години.

Кандидатствай до 15.11.2019. Не го оставяй за последния момент!

Първи кръг – апликационна форма: https://forms.gle/F6vz5fhpbkFcEq9k8
Втори кръг – среща с екипа на проекта – 22.11. и 25.11. в офиса на БААТ в София.
Резултатите ще бъдат оповестени на 26.11. и срещата с менторите и екипа ще те очаква на 27.11.

Повече за проекта можете да разберете на www.baatbg.org

дата 08.09.2016,
източник: БААТ

Всички новини