Новини, свързани с БААТ

Общо събрание 23 април 2019 г. от 10:30 ч. в гр. София

ПОКАНА

дата 20.10.2018, източник: БААТ

целия текст »

Министерство на туризма набира партньори за "Неочаквана ваканция"

В изпълнение на заложените в Годишната програма за национална туристическа реклама за 2019 година цели, Министерството на туризма предвижда да проведе комуникационна кампания на пазар България, която ще се осъществи през пролетния сезон, точно преди активния летен сезон. Сред целите на инициативата са преодоляване на сезонността, увеличаване броя на нощувките ма българските граждани в страната извън активните сезони, реклама на разнообразните възможности за туризъм в страната и богатото й културно-историческо наследство.

дата 26.09.2018, източник: Министерство на туризма

целия текст »

От 14 до 16 февруари БААТ ще се представи на изложението Ваканция и СПА

БААТ ще предвастави дейността си в рамките на туристичското изложение "Ваканция и СПА" (14-16.02.2019 г.). Всички са добре дошли на щандА на Министерство на туризма. По време на изложението ще имате възможност да се запознаете и с един от членовете на БААТ - домакините от Боженски чифлик.

дата 15.02.2018, източник: БААТ

целия текст »

Отчетно-изборно събрание на БААТ на 13.03.2018 г., 10:00, ул. Будапеща 92А

Уважаеми колеги,

дата 13.02.2018, източник: БААТ

целия текст »

Общо събрание на БААТ на 20.03. в София

На основание ​​чл. 26 ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) свиква заседание на Общо събрание на БААТ на 20 март 2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. в Зала Г8 (ул. Гладстон №8). Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

дата 21.02.2017, източник: БААТ

целия текст »

страница  1  2 3 4 ... от общо 21