Условия и документи за членство в БААТ

Ако желаете да се присъедините към семейството на БААТ, ние Ви очакваме! Моля преди да вземете решение за включване към Асоциацията да прегледате странициите, които съдържат Ползите от членство и Устава на сдружението

Необходими са следните документи:

  • подписана и подпечатана декларация за приемане на Устава;
  • попълнена анкетна карта;
  • копие от удостоверение за категоризация/регистрация (за хотелиери/туроператори)
  • копие от съдебната регистрация (не се изисква за физическите лица);
  • копие от платежно нареждане за платен встъпителен членски внос;

Документите можете да получите лично в офиса на БААТ на адрес: София, бул. "Ал. Стамболийски" 20, вх.В, партер, да Ви бъдат изпратени по поща или е-поща, или да изтеглите оттук Анкетна карта и Декларация за членство. Попълнените документи трябва да бъдат изпратени на адреса на Асоциацията по електронна или обикновена поща. Ние ще се свържем с Вас за доуточняване на подробностите.Членският внос е в размер на:

  • Встъпителен членски внос - 50 лв. (заплаща се еднократно, не изключва годишния членски внос за първата година)
  • Физически лица - 100 лв.
  • Еднолични търговци - 100 лв.
  • Юридически лица с нестопанска цел - 100 лв.
  • Юридически лица със стопанска цел - 150 лв.

Банкова сметка на БААТ:
Юробанк ИЕфДжи
Клон: София - окръг
IBAN: BG22BPBI79421042396901
BIC: BPBIBGSF 

За повече информация относно условията за членство: baatbg /ет/ gmail.com.

Благодарим Ви!

създадена на 10.04.2007; обновена на 06.08.2015