МEНЮ

Danube cycling 2015

начална страница / Danube cycling 2015

Danube cycling

Велосипедният транспорт предлага множество ползи: осигурява мобилност без значение от възрастта и нивото на приходи; благоприятства здравословното състояние; намалява замърсяването; изисква значително по-малко място от моторизирания транспорт. От друга гледна точка велосипедният междуселищен достъп допринася значително за имиджа на туристическите дестинации, особено в селските райони.

Нашата цел е чрез провеждането на 3 последователни работни срещи между заинтересованите страни – ресорни ведомства и неправителствени организации, да бъдат дефинирани основните предизвикателства и перспективи пред развитието на велосипедни туристически маршрути в България.

Срещите са последвани от заключителна конференция с участието на представители на партньорите по проекта от Сърбия, Хърватия и Румъния, които sе представи опита в развитието на велосипеден туризъм. В рамките на заключителната конференция се проведе кръгла маса за българските участници, на която се обсъдиха възможностите за сътрудничество между институциите, бизнеса и НПО-сектора.

Можете да изтеглите презентациите от проведените работни срещи:

Презентации от Семинар 1
ЕвроВело 6 – Дунавски маршрут. Добри практики в страните от маршрута и нуждите от подобрения в България – Кирил Калоянов, БААТ
Основни предизвикателства пред развитието на маршрутите в България – Васил Маджирски, Фондация ЕкоОбщност

Презентации от Семинар 2
Велосипедни политики за пътна безопасност - европейска рамка и добри практики за осигуряване безопасността на уязвимите участници в движението – Кирил Калоянов, БААТ
Извънградски веломаршрути в област Русе - конкретни казуси, касаещи безопасността – Михаил Михов, Вело-Русе
Европейска рамка за одити и инспекции по пътна безопасност на второстепенната пътна инфраструктура – Дафинка Пангарова, ЦИПТНЕНС

Презентации от Семинар 3 
Добри практики от Европа за пътеуказваща маркировка на велосипедни маршрути - Кирил Калоянов, БААТ

Презентации от Заключителната конференция
Предизвикателството велосипеден туризъм

Cycling tourism impacts, development process and coordination – Jesus Freire, European Cyclists Federation
Cycling development in Serbia – Jovan Erakovic, Ciklonaut, Belgrade
Development and coordination of cycling tourism in Croatia – Zoran Klaric, Institute of tourism, Zagreb
Romanian cycling tourism - Mircea Crisbășanu, Cycling Romania
Challenges and opportunities for cycling tourism in Bulgaria – Kiril Kaloyanov, Bulgarian Association for Alternative Tourism

Резултати от проведените семинари – Васил Маджирски, Фондация ЕкоОбщност

Повече подробности за международния опит в развитието на велотуризъм могат да бъдат намерени в
Проучване на велосипедните политики в Европейския съюз (изтегли файл) и
Демонстрационно пътуване по ЕвроВело 6 в Сърбия (гледай видео)