МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Европейски организации за селски туризъм работят за подобряването на сигурността и безопасността

Новини, свързани с БААТ

Европейски организации за селски туризъм работят за подобряването на сигурността и безопасността

Вече е налице нов наръчник и онлайн платформа за обучение на предприемачи в туризма

Всеки интересуващ се и работещ в селския туризъм вече има възможност да се запознае с Наръчник и виртуална платформа за обучение на тема „Вашият бизнес в селския туризъм – Управлявайте го умно”. Това стана факт благодарение на съвместната работа на 7 парньорски организации за селски туризъм от България, Великобритания, Латвия, Литва, Норвегия, Испания и Еврожит – Европейската организация за селски туризъм.

Наръчникът е базиран на общите аспекти свързани със сигурността и безопасността в селския туризъм – бизнес, материална база, туристи. Той е полезно четиво не само за занимаващите се със селски туризъм, а за всички отварящи вратите си за посетители – ферми, малки производители на храни и напитки, хора и бизнеси предлагащи допълнителни услуги. Наръчникът е структуриран така, че да улесни читателите си чрез раздели с обща информация за ситуацията в Европа. Последвана от критерии на база, на които всеки да си даде сметка дали прави необходимото, както и информация за специфика на изискванията в различните страни част от проекта. Ако е необходимо са добавени и превантивни мерки или полезна информация събрана от Еврожит. Наръчникът има обща версия на английски език и национални версии на всеки от езицитие на партньорите по проекта. Туристическата организация Landurlaub Mecklenburg Vorpommern от Германия изяви желание да добави и немската гледна точка като адаптира и преведе наръчника на немски език.

Потребителите на селския туризъм също станаха част от създаването на наръчника чрез попълването на анкета с техните наблюдения за предлаганата сигурност и безопасност в селския туризъм. Анкетираните споделиха своите добри и лоши впечатления. Общият брой участници в анкетата достигна 769, като сред тях са хора от Латвия, Литва, България, Великобритания, Норвегия, Русия, Германия. Най-често срещаните проблеми, които са споменати са свързани с достъпността, риск от инциденти, състояние на оборудването и уредите, както и отоплението и вентилацията на стаите. Призовани да откроят конкретни лоши примери анкетираните споменаха такива свързани със счупени и неработещи уреди/ оборудване, кучета разхождащи се свободно, лоши миризми, лошо качество на водата и непочистени стаи. Обобщените резултати от анкетата можете да намерите на: http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/SAFETUR/documents/Safetur_atsauksmju_apkopojums.pdf
Съдържанието на наръчника е основа на инструмент за виртуално обучение и самооценка. Те са достъпни безплатно за всички заинтересовани на уебсайта на Еврожит: http://safety.eurogites.org/ . Виртуалното обучение дава възможност стъпка по стъпка да се премине през темите. При самооценката има възможност чрез отговаряне с „да“ и „не“ да се достигне до полезни насоки и съвети за подобряване на предлаганите услуги в посока сигурност и безопасност.

Проектът има за цел да направи първият опит за анализ на сигурността и безопасността в селския туризъм в европейки контекст. Учудващо дори при страни с различен опит, ниво и предлагане на селски туризъм, потребителите имат сходни мнения. В същото време изискванията и нормативната уредба в страните варират от изключително стриктни до саморегулация и доверие в здравия разум на доставчиците на селски туризъм и доверие между клиенти и домакини.

Работата беше съфинансирана от EC Lifelong Learning Programme по проекта „SAFETUR - Практически основан инструмент за обучение по сигурност и безопасност в селския туризъм в Европа”. Партньори по проекта:
1. Българска асоциация за алтернативен туризъм - БААТ
2. Европейска организация за селски туризъм - Еврожит
3. Farm Stay Великобритания
4. Латвийска асоциация за селски туризъм "Lauku ceļotājs"
5. Литовска асоциация за селски туризъм
6. Норвежка организация за селски туризъм и местна храна "HANEN"
7. PRODEC Consultores, Испания

Повече за проекта можете да намерите на http://safety.eurogites.org/
Този проект е финансиран от Европейската комисия

дата: 30.09.2014,
източник: БААТ

Всички новини