Българска асоциация за алтернативен туризъм

> Начало - Българска асоциация за алтернативен туризъм

> Алтернативен туризъм - За алтернативния туризъм

 Същност: Какво представлява алтернативния туризъм
 Основни понятия: Основни понятия
 SWOT анализ : Алтернативен SWOT анализ на туризма в България

> Събития - Събития на БААТ

 Зелени дни: Фестивал на отговорния туризъм

> Пътеводител - Пътеводител за гостоприемство и приключения

 e - Пътеводител: Пътеводител за гостоприемство и приключения
 Пътеводител 2009: Пътеводител за гостоприемство и приключения

> Проекти - Дейност на БААТ

 Обучения: Обучения на кадри в туризма
 EcoVeloTour: Проект по Програма за транснационално сътрудничество Дунав
 Danube cycling: Проект по програма START на Дунавската стратегия
 IRON CURTАIN TRAIL: EuroVelo 13
 SAFETOUR: SAFETOUR Интернет платформа за обучение
 Go Responsible: Проект за популяризиране на отговорния туризъм и насърчаване на младежи да станат част от него
 Qualitour: Проект за споделяне на добри и лоши практики в селския туризъм

> Асоциацията - Информация за асоциацията

 Мисия и дейност: Мисия, цели и предмет на дейност на БААТ
 Управителни органи: Състав на управителните органи на Асоциацията
 Устав: Устав на БААТ
 Екип: Екипът на БААТ

> Членове - Членство в БААТ

 Списък с членове: Имена, адреси, телефони и други данни за членовете на БААТ
 Полза от членство: Защо да членувам в БААТ?
 Документи за членство: Условия и документи за членство в БААТ

> Зелени къщи - Гостоприемство с отговорност

 Какво е Зелена къща?: Гостоприемство с отговорност
 Насоки за кандидатстване: Насоки за кандидатстване за сертификатна марка Зелена къща

> Пресцентър - Пресцентър на БААТ

 Бюлетин: Бюлетин на БААТ
 Предавания: Репортажи
 Писма: Писма на БААТ
 Архив: Документи съдържащи информация за дейността на БААТ