Профил на обект

Посетителски център на природен парк "Персина"

контакти

Природа Посетителски център на природен парк "Персина"
Природа

Белене, ул. Персин 5
Силвия Петрова
0658 3 26 84
persina@abv.bg, dpppersina@dag.bg
http://www.persina.bg
GPS: 43.651386,25.129291

 
галерия

Природен парк “Персина” е уникален за България и единствен по българското поречие на река Дунав. Разположен е по цялата дължина на Свищовско-Беленската низина, като на запад обхваща част от Никополското плато. Тук се намира най-големият български дунавски остров, о. Персин дал името на парка.

Това е мястото, където ще се потопите в магията на заливните крайдунавски гори и блата с изключителна флора и фауна. За посетителите на парка са обособени екомаршрути по крайбрежието на река Дунав с кътове за отдих и укрития за наблюдение на птици. В Природен парк „Персина” има над 270 вида птици, който са най - голямото му богатство. Не случайно паркът е наречен „рай за водолюбивите птици”.

Уникалните природни дадености, богатото културно-историческо наследство в съчетание с гостоприемството на местните хора създават условия за едно незабравимо изживяване сред това изпълнено с живот и красота място.

Посетете Природен парк „Персина”, райското кътче край Дунава.