Балканите - Дестинация Зелен Туризъм

Балканите - Дестинация Зелен туризъм


Аула Магна
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

След първото издание на конференцията за Зелени дни през 2010 г., която обърна поглед към България като към дестинация за устойчив туризъм, във второто издание стремежът ни е да се концентрираме в разглеждане на отделни случаи и практики в рамките на Балканския полуостров. Разбира се, не бихме могли да изчерпим темата устойчив туризъм, но фиксирайки поглед върху отделни случаи заедно ще достигнем до картината, разкриваща основните предизвикателства произтичащи от проблемите от икономически, социален, екологичен и етичен характер.

В първата половина конференцията поглежда през призмата на туроператорите и посреща гостите от чужбина - господин Михаел Крамер, депутат в Европейския парламент и господин Венсан Фонвией, създател на един от водещите туроператори за приключенски пътувания във Франция. Техните презентации представят какви са предизвикателствата, които стоят пред организаторите на пътувания в чувствителна природна и социална среда и как се решават проблемите от тези, които стоят точно между туристите и местната общност, а именно туроператорите. От друга страна Михаел Крамер представи неговата идея за това как туризма може значително да намали вредите, които изглеждат неизбежни – вредните емисии за транспорт до дестинацията. Една уникална комбинация на веломаршрут с акцент върху исторически забележителности, които само преди две десетилетия са били немислими за посещение дори от местните. Ивицата на Желязната завеса е най-новия маршрут от мрежата ЕвроВело, която пресича Европа надлъж и нашир.

Втората част на конференцията разглежда въпроса за екологосъобразността на услугата по настаняване на туристи. Първи е научния поглед на д-р Елка Дограмаджиева от Катедра "География на туризма" в СУ, а за след това три аспекта на дейността, които имат значение за представянето на едно място за настаняване като "Зелена къща". И тъй като една къща за гости не се различава особено много от една къща за живеене темата е интересна за всички.Собственици на обекти, които успешно са преминали оценка за сертификат "Зелена къща" зададоха ритъма на дискусията с примери от техните туристически стопанства. В заключение доц. д-р Васил Маринов от Катедра "География на туризма" обобщии проблемите и възможните решения за едно по-отговорно бъдеще.

      Поздравителен адрес от Н.Пр. Юдит Ланг, Посланик на Унгария
  9.00 Откриване Поздравителен адрес от Министъра на икономиката и туризма
        Поздравителен адрес от Декана на Геолого-географския факултет
  9.30 Любомир Попйорданов
Туроператор Одисея-ин 
Зелени ангажименти и корпоративна отговорност на туроператорите
    Венсан Фонвией
Туроператор "La Balaguere"

Пиринеите идват в България: La Balaguere 
30 години солидарен и отговорен туризъм

  10.05

Михаел Крамер, депутат в Европейския парламент

Маршрут ЕвроВело 13 „Пътят на Желязната завеса”
  10.25 Кирил Калоянов
Българска асоциация за алтернативен туризъм 
Проект за развитие на балканската част
на ЕвроВело маршрут номер 13
  11.00 

Любомир Попйорданов
Дунавски компетентностен център

Дунав – Непознатата дестинация 
  11.15 Александър Иванов, фотограф България от птичи поглед
  11.35  Елка Дограмаджиева,
Катедра „География на туризма”
Екотуристическото сертифициране в България - ползи и предизвикателства
  12.00 Георги Георгиев, архитект Tрадиционни практики и строителство с естествени материали
  12.20

Мирослава Дикова, Българско
дружество за защита на птиците 

Предлагане на продукти на традиционното земеделие в къщи за гости
  12.40 Светла Николова, Сдружение Агролинк Компостиране – Практика с ползи за Зелените къщи
  13.00 Обобщение Васил Маринов, Ръководител на Катедра „География на туризма” 
  Благодарим на лекторите, които предоставиха презентации   
         
     

създадена на 23.03.2012; обновена на 15.10.2012