МEНЮ

ECOHOMY

начална страница / ECOHOMY

Европейско културно и устно наследство с посредничество на младежи

Проект ECOHOMY разработва нови методи за популяризиране на автентично европейско наследство като се фокусира върху устното наследство (предавано от уста на уста), селските райони и споделеното от местната общност. В този контекст ви каним на 7-дневено обучение в село Дряново, община Лъки, България. В рамките на обучението ще експериментираме с метод за оценяване на устното наследство чрез създаване на „представление - разходка“. Преживяването ще събере българи и французи, които заедно ще работят с местните хора, ще творят и ще обменят опит и идеи. По време на обучението участниците ще участват в споделено артистично творчество, което ще завърши с представление - разходка. Обучението ще бъде ръководено от театралната компания Théâtre des Chemins, водещ партньор на проекта с подкрепа от партньорите: Cermosem, платформа за изследвания и развитие, и Българскa асоциация за алтернативен туризъм.