м?ню

Велоконференция 2021

начална страница / Велоконференция 2021

Изграждане на туристически веломаршрути - предизвикателства и научени уроци от Централна и Източна Европа

Международна онлайн конференция
29 септември 2021 г.

Българската асоциация за алтернативен туризъм кани желаещите заинтересовани страни и експерти да споделят опита, срещнатите трудности и възможните решения за изграждане на велосипедни туристически маршрути в България.

Конференцията ще представи практиката на словенското Министерство на инфраструктурата за развитие на велосипедна политика и на велосипедна мрежа в Словения. Следвайки добрият пример, от Съюза на урбанистите в България ще споделят с участниците методика за планиране на национална велосипедна мрежа в България. Как тези практики се изпълняват в страната ни, участниците ще дискутират с домакините от БААТ.

Събитието ще се проведе онлайн на 29 септември 2021 г. от 10.00 ч. с работни езици български и английски. Конференцията е насочена към специалисти по устройствено планиране, туризъм, спорт и др. общински специалисти, организации на общините в България, както и неправителствени организации заинтересовани от развитието на велосипеден туризъм и велотранспорт.

Вашата заявка за участие и регистрация за събитието можете да направите като последвате следната връзка:

Регистрирай се

След регистрацията ще получите линк за включване в платформата ZOOM.

Програма на конференцията

Планиране и развитие на национална велосипедна мрежа в Словения. Отговорности и задачи на велосипеден екип в националното правителство. Грегор Стеклачич, Дирекция “Устойчива мобилност и транспорт”, Министерство на инфраструктурата, Словения

Методика за планиране на национална велосипедна мрежа в България - предизвикателства и първи стъпки. Васил Маджирски, Съюз на урбанистите в България

Българският опит - велосипедна инфраструктура между населени места в България. Кирил Калоянов, Българска асоциация за алтернативен туризъм

Предизвикателства в практиката - дискусия между участниците

Тази конференция е част от проект ЕкоВелоТур и се финансира от Програма за транснационално сътрудничество Дунав 2014-2020