МEНЮ

Бъди отговорен

начална страница / Бъди отговорен

Възползвай се от шанса си: Бъди отговорен!

Българска асоциация за алтернативен туризъм заедно със Solidarity Tracks (Гърция) и D'Antilles & D'Ailleurs (о-в Мартиника, Франция) работи по проекта "Възползвай се от шанса си: Бъди отговорен! Отключи потенциала си на предприемчив младеж, чрез отговорен туризъм" с кратко име "Бъди отговорен"/ "Go Responsible" по програма Еразъм +, дейност К2. Проектът има за цел да подпомогне млади хора между 18 и 35 години в развитието на работни бизнес инициативи в сферата на отговорния туризъм. Процесът на подпомагане включва работа с ментори, които ще подкрепят младежите да разработят в детайл своите идеи и да ги доведат до реализация. Младите хора, участващи в проекта, ще станат част от младежка мрежа в трите партниращи си страни, а част от тях ще имат възможност да общуват помежду си и да обменят опит по време на международно обучение в България, което ще се проведе през есента на 2020 г. В рамките на проекта ще бъдат създадени и онлайн помагала за разработване на туристически бизнес и работа в сферата на отговорния туризъм. Партньорите разработват и карта на предприемачески инициативи в България, Гърция и о-в Мартиника и техни съседни страни.

Ако си младеж между 18 и 35 г. и искаш да се развиваш в сферата на отговорния туризъм ще се радваме да се включиш със своя идея за развитие на бизнес. Поканата с повече информация можеш да намериш тук

Дейностите по проекта включват:

1. Проучване на състоянието на отговорния туризъм в България, Гърция и о-в Мартиника. Събиране на добри практики в сферата.

- анкетно проучване

- работа с фокус групи

2. Картиране на предпремачески инициативи в отговорния туризъм в България, Гърция, о-в Мартиникиа и съседни страни.

3. Разработване на онлайн Наръчник за ментори, който да подпомогне работата с младежи

4. Създаване на онлайн Помагало за създаване и развитие на предприемачески инициативи в сферата на отговорния туризъм

5. Онлайн уроци за е-търговия

6. Развитие на портал за отговорен туризъм

В рамките на проекта ще бъдат организирани 3 събития с участието на местни заинтересовани лица както следва:

- Форум за социално предприемачество и отговорен туризъм в Мартиника

- Фестивал на отговорния туризъм в България

- Конференция за отговорен туризъм. Възможности за развитие на млади предприемачи.
По време на проекта ще бъдат организирани и събития за обмен на опит и развитие на компетенции за работа с младежи и разработва на отговорни туристически инициативи:

- Проучвателно пътуване и обмен на опит в Мартиника

- Обучение за ментори в Гърция

- Обучение за отговорен туризъм в България

Повече информация за проекта можете да намерите на goresponsible.org и като ни последвате в социалите мрежи: Go Responsible (английски език) и БААТ.