Българска асоциация за алтернативен туризъм

> Начало - Българска асоциация за алтернативен туризъм

> Алтернативен туризъм - За алтернативния туризъм

 Същност: Какво представлява алтернативния туризъм
 Основни понятия: Основни понятия
 SWOT анализ : Алтернативен SWOT анализ на туризма в България

> Асоциацията - Информация за асоциацията

 Мисия и дейност: Мисия, цели и предмет на дейност на БААТ
 Управителни органи: Състав на управителните органи на Асоциацията
 Устав: Устав на БААТ
 Екип: Екипът на БААТ

> Проекти - Дейност на БААТ

 IRON CURTАIN TRAIL: EuroVelo 13
 SAFETOUR: SAFETOUR Интернет платформа за обучение
 QUALITOOL: Информация за минали, текущи и бъдещи проекти на БААТ
 Обучения: Обучения на кадри в туризма

> Събития - Конференции и фестивали

 Фестивал Зелени дни: Фестивал на отговорния туризъм
 Конференция Дестинация София : Дестинация София - стари предизвикателства и нови възможности
 Конференция Балканите - Дестинация Зелен Туризъм: Балканите - Дестинация Зелен Туризъм
 Конференция България - Дестинация Зелен туризъм: България - Дестинация Зелен туризъм

> Пътеводител - Пътеводител за гостоприемство и приключения

 e - Пътеводител: Пътеводител за гостоприемство и приключения
 Пътеводител 2009: Пътеводител за гостоприемство и приключения

> Членове - Членство в БААТ

 Списък с членове: Имена, адреси, телефони и други данни за членовете на БААТ
 Полза от членство: Защо да членувам в БААТ?
 Документи за членство: Условия и документи за членство в БААТ

> Зелени къщи - Гостоприемство с отговорност

 Какво е Зелена къща?: Гостоприемство с отговорност
 Насоки за кандидатстване: Насоки за кандидатстване за сертификатна марка Зелена къща

> Пресцентър - Пресцентър на БААТ

 Бюлетин: Бюлетин на БААТ
 Предавания: Репортажи
 Писма: Писма на БААТ
 Архив: Документи съдържащи информация за дейността на БААТ

> Велотуризъм - А ти караш ли велосипед?

 Дискусии: Дискусии за развитието на велотуризма в България